Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 6 juli, 2018 - 17:37Uppdaterad: måndag, 9 juli, 2018 - 15:33

Centern planerar lagmotion om fastighetsskatten

I september ska fastighetsskatten betalas in enligt de nya taxeringsreglerna där tidigare otjänlig och skattebefriad mark nu betraktas som tomtmark. För framförallt skärgårdsfastigheter ökar skatten i vissa fall kraftigt, vilket många protesterat emot.

Landskapsregeringen ville lösa problemet genom en landskapslag för fastighetsskatt, men både Ålandsdelegationen och Högsta domstolen underkände lagförslaget. Centerpolitikern och lagtingsledamoten Harry Jansson ger inte upp utan har nu planer på att lämna in en lagmotion om inte landskapsregeringen gör något.

–Vi bör göra ett nytt försök från lagtingets sida att komma till rätta med den orättvisa behandlingen av markägare säger Harry Jansson.

Trots bakslagen från både Ålandsdelegationen och Högsta domstolen är Jansson optimistisk.

–Vi är beredda att lämna in en ny motion, och finansminister Perämaa har kontaktat mig angående ett möte där vi ska diskutera vad vi kan göra med gemensamma ansträngningar berättar han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »