Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 september, 2021 - 17:39Uppdaterad: onsdag, 15 september, 2021 - 17:40
  • Det här med språk är inga lätta saker. Första delen i Svenska akademiens ordbok kom ut 1893. Hittills har man avverkat bokstäverna A till V (det senaste tillagda ordet är "vävning"). FOTO: Svenska Akademien

Därför bryter Finland mot självstyrelselagen

Egentligen är det rätt enkelt. Vill det officiella Finland prata med det officiella Åland så ska de prata svenska. Det stipuleras i självstyrelselagens 38:e paragraf. Så varför gör de inte det?

Svaret är förstås att de inte kan. Arbetsspråket inom statsförvaltningen är finska, och utvecklingen har glidit åt det hållet sedan åtminstone kejsartiden, med små omärkbara händelsepunkter längs vägen. En sådan kom ganska nyligen när svenskan togs bort från det obligatoriska studentprovet, men det är inte hela förklaringen. Staten pumpar ut allt fler dokument av olika viktighetsgrad, och EU-inträdet gjorde att de finska dokumenthögarna växte ytterligare. 

Sten Palmgren var i många år lagstiftningsråd på justitieministeriet, och är i dag – efter pensionen - ordförande för justitieministeriets språkgrupp, “delegationen för språkärenden” heter den. Den ska ge råd till statsapparaten om hur de bägge nationalspråken ska hanteras. Det är också han som kom med uttalandet om att åländska tjänstemän borde lära sig finska, även om det var i rollen som lagstiftningsråd när det begav sig.

Men språkfrågan är ständigt aktuell, och delegationen för språkärenden är en i högsta grad aktiv instans inom statsförvaltningen. Vi nådde Sten Palmgren under en längre bilfärd inåt landet. Hur ofta hör man svenska talas på justitieministeriet till exempel?

Fotnot: Uttalandet om att åländska tjänstemän borde lära sig finska gjorde Sten Palmgren 2011, så för tio år sedan – då i ljuset av att allt fler EU-handlingar nådde Åland på finska.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »