Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 29 juli, 2021 - 17:27Uppdaterad: torsdag, 29 juli, 2021 - 17:29

DEBATT: Jessy Eckerman (S) kritisk till sparförslagen

I torsdagens Åland idag kunde du höra Jessy Eckerman debattera med sparkommitténs ordförande Mathias Johansson (C).

”Rapport över möjliga minskningar av kommunala kostnader”. Det är titeln på den nu så omdebatterade rapporten som en arbetsgrupp tagit fram i uppdrag av landskapsregeringen.

I rapporten konstateras att den offentliga ekonomin på Åland står inför stora utmaningar och att man för detta år har ett budgetunderskott på cirka 35 miljoner euro, och att det rör sig om ett strukturellt underskott och att något måste göras för att minska utgifterna för det offentliga Åland.

Men vad? Det är den frågan som arbetsgruppen besvarar med en rad förslag som skulle innebära minskade kostnader för kommunerna. För flera av dem behövs ändringar i de lagar som styr vilken servicenivå kommunerna måste erbjuda sina invånare. Det handlar till exempel om att sänka kraven gällande personaltätheten inom barn- och äldreomsorgen och boendeservicen. Andra förslag är att öka klasstorlekarna i grundskolan för att minska på lärarkostnaderna och att skära ned på antalet elevassistenter.

Fotnot: Åland idag har också bjudit in Hållbart initiativs lagtingsledamot och ena talesperson Annette Bergbo som också satt i arbetsgruppen men hon har dragit tillbaka sin medverkan. HI:s hållbarhetsminister Alfons Röblom deltog i stället separat.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »