Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 oktober, 2022 - 17:55Uppdaterad: måndag, 17 oktober, 2022 - 17:56

Dominicus stadsarkitekt efter nyår

Han är arkitekt och har jobbat för både Helsingfors och Raseborg. Från och med årsskiftet kan han lägga Mariehamn till listan.

Att vara stadsarkitekt innebär att man har ett finger med i hela processen kring förändringar i det offentliga rummet: Från planläggning, genom den politiska processen och sedan vidare i information till invånarna och i intervjuer i, exempelvis, radio.

Dominicus Björkstam ser fram emot utmaningen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »