Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 1 september, 2021 - 17:13Uppdaterad: onsdag, 1 september, 2021 - 17:14
  • De etiska och juridiska frågorna kring en legaliering av eutanasi är många. Arkivfoto

Expertgrupp är oenig om eutanasi

En expertgrupp tillsatt av Finlands riksdag tar inte tydlig ställning för eller emot en legalisering av eutanasi.

2018 förkastade riksdagen förslaget i medborgarinitiativet om att legalisera eutanasi i Finland. Riksdagen efterlyste istället en brett sammansatt expertgrupp för att utreda behovet av lagstiftning om god vård i livets slutskede, självbestämmanderätten samt vård i livets slutskede och eutanasi.

Den expertgruppen är nu färdig med sin slutrapport som har överlämnats till social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetsgruppen framför inte någon enhällig åsikt om huruvida läkarassisterat självmord eller eutanasi bör legaliseras. Däremot är gruppen enig om att den palliativa vården och vården i livets slutskede bör utvecklas och att såväl tillgången till vård som kompetensen bör ökas.

Jaana Hallamaa är ordförande för den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE som behandlar etiska frågor med anknytning till social- och hälsovården och har suttit med i arbetsgruppen.

Åland idag lyfte även upp ämnet med riksdagsledamot Mats Löfström och läkare och samhällsdebattör Mogens Lindén.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »