Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 17 augusti, 2022 - 17:21Uppdaterad: onsdag, 17 augusti, 2022 - 17:21
  • Längst fram till v Torbjörn Björkman, verksamhetsledare för Ålands Skogsvårdsförening och till höger om honom Tatu Liimatainen PEFC i Finland. Foto: ACK.

Fältträning gällande skogsvårdsstandard

Fältträning för den nya #PEFC-standarden startade i dag, onsdag, på Åland.

PEFC är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ett långsiktigt hållbart skogsbruk och står för Programme for the Endorsement of Forest Certification. Under utbildningsdagen diskuteras de reviderade ekologiska PEFC-skogscertifieringskraven och deras effekter på skogsbruksåtgärder i den lokala driftsmiljön. Vår reporter träffade Torbjörn Björkman som är verksamhetsledare vid Ålands skogsvårdsföreningen för att lära sig mer om vad dagen går ut på, vad skiljer sig från tidigare standarder och vad man hoppas att det ska bidra med i långa loppet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »