Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 17:44

Färre kränkningar av finsktalande på Åland

Värden som härkomst, modersmål och språk i största allmänhet är allvarliga saker - starka indikatorer på vår egen identitet. Samtidigt är det faktorer som kan förändras. Anna-Liisa Kuczynski har nyligen doktorerat i ämnet.

Anna-Liisa Kuzcynski är själv tvåspråkig, men har själv sett hur språkgränsen skjuts framför de svensktalande i Finland. Sett över tid och över generationer tenderar samhällen att assimileras in i majoritetsspråket, som ju med överväldigande matchsiffror nu för tiden är finskan. Men på Åland är svenskan i betryggande majoritet, och så kommer det att föbli så länge internationella konventioner styr språkutvecklingen här. Men trots att människor alltså normalt fångas upp av majoritetsspråket finns det en liten grupp finsktalande på Åland, som i sin egen förening verkar för finskan. Den och andra språkminoriteter har doktoranden Anna-Liisa Kuczynski skrivit sin avhandling om.

Förr har finsktalande i viss omfattning känt sig utsatta på Åland, men det har minskat på senare år, menar Kuczynski.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »