Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 31 januari, 2018 - 17:24Uppdaterad: onsdag, 31 januari, 2018 - 17:25

Fiskarförening: Det skjuts för få sälar

Gråsälen är det största hotet mot fiskerinäringen. De 30 000 gråsälar som finns i finska vatten (varav många i den åländska skärgården) räcker gott och väl till för att lägga beslag på merparten av yrkesfiskarnas fångster. Och trots att jaktkvoterna är rymliga skjuts få sälar.

Från och med april till årsskiftet januari-februari var jaktkvoten 450 gråsälar. Det är väl tilltaget i förhållande till antalet jägare på Åland, speciellt med tanke på att gråsäl så att säga kräver en del gastronomisk tillvänjning, och varje fällt djur kräver en hel del arbete. Det ska åkas båt, det ska spanas och det ska väntas. Sedan ska sälen snabbt hämtas in innan den sjunker, och släpas ombord i en båt. Hur som helst är intresset litet. Av de 450 djuren i kvoten har bara ett sjuttiotal fällts.

Det finns nämligen problem. EU-regler innebär att man inte får sälja kött, skinn eller andra förädlingsprodukter av säl vidare. God jaktpraxis säger att kött ska tas tillvara, så i praktiken handlar det uteslutande om husbehovsjakt.

Åland i dag pratade med jakthandläggare Roger Gustavsson på landskapsregeringen, och Fredrik Lundberg, verksamhetsledare för föreningen Ålands fiskare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »