Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 december, 2023 - 17:38

Fiskodlingsföretaget Fifax styrelse får besluta om aktieemission – här är en sammanfattning av bolagets historia

Fiskodlingsföretaget Fifax i Eckerö höll i början av december en extra bolagsstämma i Helsingfors och beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 25 miljoner nya aktier.

Fifax har också nyss avtalat med sina borgenärer om en omstrukturering, inklusive en amorteringsfri period, av sina lån på 3,8 miljoner euro från finansieringsinstitut. Enligt de ändrade villkoren inleds amorteringarna den 1 oktober 2025 och den sista raten av lånen betalas den 31 december 2026. Men hur började allting? Amira Boughdiri har sammanfattat det för oss.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »