Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 8 december, 2017 - 17:48Uppdaterad: lördag, 9 december, 2017 - 16:11

Flera vägar till hjälp om du är drabbad

Du som utsatts för sexuella kränkningar eller är offer för sexuellt våld kan få hjälp. Ett sätt kan vara att vända sig till primärvården, och på sikt få tillgång till subventionerad psykoterapi via FPA.

I många fall krävs det kvalificerad hjälp för att komma över ett sexuellt övergrepp. Via FPA kan man få subventionerad psykoterapi, det vill säga stöd för att uppsöka en privat psykoterapeut i stället för att gå via den allmänna sjukvården. På Åland finns det ett tjugotal personer som får den typen av hjälp. Hillevi Smeds, enhetschef på FPS förklarar. Åland idag har också pratat med psykoterapeut Maria Sundblom Lindberg om vilken sorts stöd man kan få.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »