Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 januari, 2018 - 17:38Uppdaterad: onsdag, 10 januari, 2018 - 17:44
  • Tallgården i Sund som ska renoveras, här med ny planritning av arkitekt Michael Donalds

Granskning: Alla röster om Tallgården

Under ett år har hälften av personalstyrkan vid äldreboendet Tallgården i Sund sagt upp sig. Kvar finns berättelser om mobbning och kränkande behandling av de tidigare anställda. I mitten finns klienterna, de boende som tvingats finna sig i nya rutiner och nya ansikten - trots att många äldre har svårt med just förändringar.

Sunds kommun visar upp en enig fasad mot media: Allt är som förut, allt är bra, de anställda trivs och de nya rutinerna fungerar. Men Göte Winé, kommunstyrelsens ordförande vill inte alls prata om Tallgården och det omsorgsnämndens ordförande Petter Johansson säger om arbetet på Tallgården stämmer inte alls överens med uppgifterna i det brev en enig personalstyrka har skickat till kommunen.

Åland idag har pratat med de ansvariga och med företrädare för personalen, som berättar om boende som gråter över situationen, som får lägga sig hungriga för att de serveras mat de inte känner igen, och som inte får stiga upp ur sängen förrän på eftermiddagen. Personalen har för sin del upplevt både mobbning och kränkande behandling från omsorgschefen. Och facit kvarstår: Av 16 anställda förra året har 8 sagt upp sig, en del har inte ens haft andra jobb väntande, utan har hellre gått ut i arbetslöshet än att fortsätta på Tallgården.

Sammanlagt visar de olika åsikterna en djup splittring mellan den kommunala ledningen och personalens upplevelser.

- Det fungerar bra och personalen trivs med sitt arbete, säger Petter Johansson.

Omsorgschefen vid Tallgården, den kritiserade chefen Sani Gustafsson, tycker kritiken är orättvis:

- Det är sådan kritik som kan förekomma när man kommer som ny chef och gör förändringar, säger hon.

Har du arbetat på Tallgården? Är du anhörig till någon av de boende? Bor du rentav själv på Tallgården och vill berätta om något vi missat i vår rapportering? Hör av dig! Du hittar alla kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »