Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 29 mars, 2018 - 17:21

Hälften riskerar sänkt arbetslöshetsersättning

Färska siffror från Finland visar att fler än hälften inte når upp till de krav som krävs för att få fullt arbetsmarknadsstöd. Officiella åländska siffror kommer först nästa vecka, men enligt uppgifter till Ålands radio tyder mycket på att siffrorna här motsvarar de i riket. 

Sedan årsskiftet gäller nya regler för att få arbetsmarknadsstöd. För att nå full ersättning krävs att den arbetslösa inte bara söker utan också får jobb, alternativt deltar i arbetsmarknadsåtgärder.

Hela 54 procent av de arbetslösa i Finland når inte upp till aktiveringsmodellens krav, och får därmed sänkt arbetslöshetsersättning. Ingenting tyder på att siffrorna blir lägre här på Åland när de presenteras nästa vecka.

På Åland är situationen annorlunda än i Finland. Här finns färre möjligheter att uppfylla kraven i aktiveringsmodellen.

Vi frågade näringsminister Camilla Gunell: Är det möjligt för Åland att hitta en egen modell som passar bättre här?

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »