Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 september, 2021 - 17:30
  • Jan Salmen FOTO: Tomas Tornefjell/ÅRTV

Han fastnade i cancerscreeningen

Tidigare i veckan rapporterade Ålands Radio om tarmscreeningsprojektet som så här långt varit väldigt framgångsrikt. En av dem som fastnade i screeningen var Jan Salmén.

Det var förra hösten som pilotundersökningen påbörjades där alla ålänningar mellan 60 och 74 år erbjuds tarmscreening. Projektet är ett samarbete mellan cancerföreningen, ÅHS och Medimar och kommer att pågå i sammanlagt fyra år.

Tarmcreeningen utförs genom ett tvåstegstest där man först blir kallad till ett avföringstest, och ifall det testet är positivt så blir man kallad till en koloskopiundersökning dvs en kameraundersökning av tjocktarmen. Så här långt har nästan 3000 ålänningar deltagit i projektet och hittills har 82 procent av alla dem som tillfrågats tackat ja till att delta.

Och av dom som fått ett positivt svar på sitt avföringsprov har 85 procent tackat ja till en koloskopiundersökning.

I Åland i dag kunde du höra en sammanfattning av Dan Gustafsson, klinikchef vid kirurgikliniken vid ÅHS besvarar frågan om hur många cancerfall man lyckats upptäcka genom projektet.

En av dem som fastnade i nätet under screeningprojektet var Jan Salmén, som så småningom opererades en första gång. Han var programmets gäst i fredagens program. Och även om själva undersökningen man kan komma att kallas till är lite obehaglig så kan å andra sidan insatsen vara ens eget liv.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »