Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 3 juni, 2021 - 17:22Uppdaterad: torsdag, 3 juni, 2021 - 17:22

Har studerat vår anpassning under pandemin

Anpassning har vi tvingats till ända sedan pandemins början, men hur väl har vi lyckats anpassa oss och hur har det påverkat vårt välbefinnande?

Jenni Avellán-Jansson och Jennifer Jansson, som bägge två studerar till sjukskötare på Högskolan på Åland, bestämde sig för att ta reda på detta i sitt examensarbete.

De har genomfört en kvalitativ studie och intervjuat 22 ålänningar om hur de anpassat sig och hur deras välbefinnande har påverkats av pandemin och just anpassningen.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »