Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 oktober, 2022 - 17:27Uppdaterad: torsdag, 20 oktober, 2022 - 17:28
  • Jesper Grönholm, Ålands Sjöfartsmuseum, och Jonas Karlsson, Ålands Museum
  • Ole Harald Flåten, Föreningen Vikinga-arv, Tönsberg, Norge, Ilkka Pollari, Föreningen Leve Tjäran i Tavastehus och Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, Sverige.
  • En flaska nyproducerad tjära

Historisk tjära i Sjökvarteret

I Uppland i Sverige har man hittat gropar för tjärframställning som har daterats så tidigt som till tiden 540-38 f.Kr. Det gör dem till värdens äldsta kända anläggningar för tjärframställning.

Tjäran anses ha varit en av Sveriges viktigaste exportvaror under 1600- och 1700-talet. Tekniken är alltså mycket gammal men produkten användas ännu i dag.

Den viktigaste användningen av tjära har varit och är ännu idag skydd av trä som kommer i kontakt med vatten, till exempel på båtar, spåntak och träfasader.

Nordiska experter på trätjära befinner sig just nu på Åland. Kulturbyrån, Ålands Sjöfartsmuseum och Ålands Museum är alla involverade i det tjärseminarium som hålls under tre dagar.

I seminariet lyfter man bland annat frågor om historisk användning, råvaror och framställning och man har varit runt på olika exkursioner som gått i tjärans tecken. När Ålands radios reporter Ann-Christin Karlsson passerade hade gänget lämpligt nog fikapaus vid Sjökvarteret i Mariehamn.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »