Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 30 april, 2021 - 17:26
  • Kör man på ett sådant här bör man vara skyldig att anmäla olyckan till polisen. Det menar Conny Sundberg. FOTO: Hans Persson-Bru/ÅRTV

"Inför anmälningsplikt vid viltolyckor!"

Årligen inträffar mer än 200 viltolyckor på Åland. De senaste två åren har de till polisen anmälda olyckorna ökat väsentligt till över 300 per år, uppger i Åsub i sin färskaste sammanställning över viltolyckorna i landskapet.

Allt för många av viltolyckorna förblir oanmälda, det menar jägaren Conny Sundberg som nyligen uppmärksammade problemet via sin Facebooksida. Han tycker därför att Åland borde gå i Sveriges fotspår och införa en anmälningsplikt vid viltolyckor.

Kört på ett vilt djur? Gör så här:

* Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor inträffar.
* ​Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen. 
* Ring 112 och anmäl olyckan. 
* Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen. 
* Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen. 
* Vid kollision med vildsvin, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta. 
* Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet. 
* Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras. 
* Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen. 
* Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra
* För de människor som arbetar med eftersök av trafikskadat vilt är dina uppgifter som trafikant mycket viktiga för att ett bra eftersök ska kunna genomföras och ett svårt skadat djur ska slippa ett långt lidande.
* Att kollidera med ett vilt djur kan hända oss alla.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »