Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 29 oktober, 2021 - 17:40Uppdaterad: fredag, 29 oktober, 2021 - 17:41

Insändarsvepet, vecka 43

Ska tonåriga killar verkligen behöva fundera över termer som könsuttryck, könsidentitet, könstillhörighet och icke-tillhörighet? Det tycker inte Ålands konservativa förening. Och fungerar KST, Kommunernas socialtjänst, som det var tänkt? Får de stöd som bäst behöver det? Det anser inte föräldrar till NPF-diagnosticerade barn.

I Insändarsvepet samlar vi ihop ett urval av insändare från veckans åländska tidningar, som återges i nedkortad form.

Fotnot: I veckans svep återger vi delar av en insändare undertecknad “Ålands konservativa förening” i en av tidningarna, men av föreningens ordförande i den andra. För tydlighetens skull, här är medlemmarna i föreningen: Anette Lehtinen (ordförande), Katja Janetzko, Fanny Lindström (viceordförande), Susanne Sirén, Sonja Widelius (kassör), Sanna Willford och Nathalie Williams (sekreterare). Undertecknare av den aktuella insändaren är alltså dessa tillsammans.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »