Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 5 juli, 2018 - 17:44Uppdaterad: torsdag, 5 juli, 2018 - 17:44

Kan kommunernas mark användas för foder?

På grund av foderbrist i den långa torkan erbjuder Västerås stad bönder att klippa en del av stadens grönytor och använda gräset till foder. Även på Åland har det varit torrt, förra veckan rapporterade vi att foderskörden är ungefär hälften så stor som vanligt.

I Hammarland gör man redan på samma sätt som i Västerås.

–Vi några områden arrenderade för bete eller klippning. Vi har ju egentligen inget intresse av gräset berättar Kurt Carlsson, kommundirektör.

Alla kommuner Ålands radio kontaktar är positiva till idén, men inte alla har tillgång till mark som lämpar sig för ändamålet. Föglö har till exempel inga lämpliga marker alls berättar kommundirektör Niklas Eriksson.

I Mariehamn berättar Henrik Sjöblom att staden förr använt en liten del av Tullarns äng för foder, men han menar dels att områdena är för små samt att mycket av gräsmarkerna är uppblandade med både blommor och örter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »