Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 4 december, 2017 - 17:42
  • Tarja Cronberg, SIPRI och Finlands fredsförbund

Kärnvapnen ett hot mot hela världen

Det finns de som hävdar att kärnvapnen i världen varit en garant för fred i Europa sedan 1945. Det tror inte Tarja Cronberg, fredsforskare både i Finland och Sverige, på. När nu FN-förbudet mot kärnvapen träder i kraft kan det bli en katalysator för även kärnvapenmakter att skriva under.

Det finns 195 självständiga stater i världen. Av dem har 53 skrivit under förslaget om ett globalt förbud för kärnvapen. Det var på håret att det gick igenom. Gränsen går vid 50 stater. Färre, så faller förslaget utan att tas upp i FN-stadgarna. Men de stater som skrivit på finns nästan uteslutande i Sydamerika, Afrika och Asien. Inget NATO-land har skrivit under, och inget land som har tillgång till egna kärnvapen - det finns nio sådana stater - väntas skriva under ens på sikt. Inte ens Sverige eller Finland har skrivit under, efter hot från USA om indraget militärt stöd.

Tarja Cronberg, tidigare finländsk arbetsminister, och med fyra år i EU-parlametet med ansvar för kontakterna med Iran, är i dag knuten till svenska fredsinstitutet SIPRI och hon är dessutom ordförande för Finlands fredsförbund. Hon tror att även kärnvapenländerna kommer att skriva under, och att kärnvapnen aldrig skyddat från konflikter. Hon tror att FN-fördraget om förbud mot kärnvapen kommer att fungera som en katalysator som gör att all användning - och till och med tillverkning och lagring - av kärnvapensystem blir politiskt omöjlig på sikt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »