Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 19 februari, 2018 - 17:48

Kinesisk järnväg till Åland kan bli verklighet

Nej, det är inget skämt. Ett EU-projekt kring höghastighetståg i Norden berör även Åland, och det beror på att kinesiska staten kan bli medfinansiär.

Kina genomför, och har under en tioårsperiod, genomfört fler infrastrukturprojekt runt om i världen än något annat land. Alla länder utom två i södra Afrika har tagit emot infrastrukturprojekt värda många miljarder euro, och i vissa länder också utbildningssatsningar. I Norden har Kina visat intresse för två svenska och en finsk hamn, gjort investeringar i samhällsnyttiga bolag och i viss transportinfrastruktur. Nu dyker Kina upp som tänkbar medfinansiär av ett höghastighetstågprojekt i Norden, som ska binda ihop Norge med Sverige, och Sverige med Finland i form av en undervattenstunnel, med satsningar vidare österut.

För Kina faller allt inom ramen för projektet "Nya Sidenvägen", ett intrikat system av infrastruktursatsningar för att minska transportkostnaden för varor till kinesiska konsumenter.

Alf S Johansen, projektkoordinator för EU-projektet, berättar mer.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »