Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 november, 2021 - 17:46Uppdaterad: fredag, 5 november, 2021 - 17:47
  • Niklas Lampi (bilden är tagen vid ett annat tillfälle) FOTO: ÅRTV

Lampi tolkar IPCC

IPCC:s rapport är en djungel av siffror, grafer och fackspråk. En person som visat sig vara en god uttolkare av de olika slutsatserna är Niklas Lampi.

Man brukar prata om FN-organet IPCC:s forskningsslutsatser om klimatläget som "en rapport". Det är visserligen en rapport, men med dussintals tillägg och birapporter. Varje kapitel är en som en rapport i sig; totalt rör det sig om tusentals sidor.

Det är visserligen klarlagt att det är människans aktiviteter som leder till en stegrande temperaturökning på jorden, där finns inte längre några osäkerhetsfaktorer. Tidigare års rapporter har varit vaga, men nu är faktaläget så gott att det inte längre går att tolka rapporten på något annat sätt.

Det innebär inte att materialet är varken lättläst eller lättolkat, tvärtom. Niklas Lampi, vd på Mathias Eriksson, har sammanställt materialet på ett lättbegripligt sätt. Han gästade oss i fredagens Åland idag.

Fotnot: Du hittar IPCC:s rapport här, och Niklas Lampis sammanfattning här!

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »