Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 januari, 2022 - 17:46Uppdaterad: torsdag, 20 januari, 2022 - 17:47
  • John Eriksson FOTO: Alexander Lindberg/ÅRTV

Landskapets förvaltningschef om arbetet med tullreglerna

Diskussionerna med riksregeringen om förtullningsproblematiken fortsätter.

Tullen har varit på Åland för att sätta sig in i vad alla protester handlar om, landskapsregeringen politiska del har suttit i diskussioner med tullens högsta ledning, och på tjänstemannanivå finns samverkansgruppen med tullens och landskapets tjänstemän som fortfarande arbetar med frågorna.

Strax före jul kunde landskapsregeringen berätta att diskussionerna burit frukt, och att man fått igenom kraven på längre tulldeklarationstid och möjligheten att kunna deklarera flera försändelser samtidigt.

Men det finns flera trösklar kvar. Dessutom är tullens och skatteverkets bedömningar inte alltid lika, vilket kan ställa till det för den enskilde.

Landskapets förvaltningschef John Eriksson sammanfattar hur arbetet med att förenkla tullreglerna fortsätter, innan samarbetet avvecklas under våren.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »