Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 13 oktober, 2016 - 17:29Uppdaterad: torsdag, 13 oktober, 2016 - 17:32

Ledamöter på dubbla stolar

När är man jävig som representant i olika organ och nämnder? Frågan aktualiseras av två personer som sitter både i Ålands omsorgsförbunds styrlese samtidigt som de sitter i stadens socialnämnd, nämligen Clas Öfverström och Ulla Andersson. Öfverström är ordförande i omsorgsförbundets styrelse och ledamot i socialnämnden medan Ulla Andersson är viceordförande i socialnämnden och ledamot i omsorgsförbundets styrelse. Nyligen behandlade socialnämnden omsotgsförbundets budget på sitt möte där omsorgsförbundet anhöll om en kostnadsökning på tre procent av staden. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »