Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 30 november, 2023 - 17:28Uppdaterad: torsdag, 30 november, 2023 - 17:29

Legionella – “en bakterie vi kommer att få lära oss leva med”

Förekomsten av legionella kommer att öka i framtiden, det är miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, förvissad om.

I veckan konstaterades legionella på två hotellrum på hotell Arkipelag, tidigare i höst sanerades Silja Serenade på grund av legionellaförekomst. Delvis beror den ökning vi nu kan se på pandemin, då flera fastigheter, hotell och lägergårdar stod oanvända.  

– Då stod vattnet stilla i ledningarna och det gav en god chans för bakterien att växa till sig. Man förutspådde en ökning redan under pandemin, säger Magnus Eriksson.

Men man testar också för legionella i högre utsträckning nu än förut och provtagningar är också på kommande till Åland.

Det beror på EU:s nya dricksvattendirektiv, där testning på sjukhus, äldreboenden och vårdhem prioriteras. Men också fastighetsägare uppmanas hålla koll på sina vattenledningar.

– Det kan vara bra att kontrollera om man har vattenanläggningar där vattnet stått stilla, att man spolar igenom och sätter lite klor i, säger Eriksson. 

För de allra flesta är legionellan ofarlig, men äldre med bakomliggande sjukdom kan få svår lunginflammation av den. Det krävs hur som helst att man andas in vattenpartiklar för att bli smittad. Man blir inte smittad av att dricka vatten med legionella. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »