Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 30 november, 2022 - 16:05Uppdaterad: onsdag, 30 november, 2022 - 16:05

LR: EU:s mål för naturrestaurering är orimliga

EU har trots flertalet ansträngningar inte sett en förbättring gällande ekosystemen eller den biologiska mångfalden.

Därför har man nu i ett förslag till förordning om restaurering av natur, ett mål om en långsiktig återhämtning av naturen i land- och havsområden för specifika livsmiljöer och arter. Landskapsregeringen tycker att förslagets grundtanke är god, men att det är överbyråkratiserat, orealistiskt och teoretiskt. De framför att det inte kan anses vara effektivt naturvårdsarbete att lägga enorma resurser på inventeringar,utredningar, planer och rapportering i stället för att direkt lägga resurser på skydd och restaurering av de naturtyper som redan är konstaterat hotade eller prioriterade. Anton Nilsson är landskapsregeringens ministerråd i Bryssel och berättar hur de andra medlemsländerna inom EU ställer sig till det här förslaget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »