Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 25 november, 2020 - 18:00Uppdaterad: onsdag, 25 november, 2020 - 19:00
  • Sofia Enholm FOTO Felicia Bredenberg/ÅRTV

LR: Viktigt med åtgärder mot kvinnovåld

I dag är det den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Det uppmärksammades i dagens Åland idag.

Den internationella dagen mot våld mot kvinnor är ett FN-program, och alltså något som lyfts upp på högsta nivå. Det här uppmärksammas runt om i världen. I Helsingfors lyser exempelvis hela statsrådbyggnaden i projektets färg, orange.

Man arbetar med det inom EU också. EU:s byrå för grundläggande rättigheter berättar att var tredje europeisk kvinna utsatts för sexuellt våld efter att hon fyllt 15 år. Det är 62 miljoner kvinnor - bara i Europa. Våld mot kvinnor är också en typ av brott där det är könet som avgör vem som är offer och vem som är förövare. Andelen kvinnor som slår är mycket mindre än andelen män, nästan oavsett var i Europa man tittar. Danmark, Finland och Sverige leder statistiken med flest antal våldsutsatta kvinnor per capita.

Det blir heller inte bättre av att en stor andel av allt våld mot kvinnor sker inom hemmets väggar, och att det tar emot att polisanmäla sin partner – speciellt om man har barn tillsammans. Följderna blir, upplever många, för stora. Och risken är stor att våldet blir svårare om partnern får reda på att han blivit anmäld. Även detta ryms inom statistiken.

Sofia Enholm är styrelseordförande för Feministparaplyet, och har jobbat med frågorna inom organisationen. Åland idag besökte henne på hennes abetsplats som hållbarhetslots inom nätverket bärkraft.ax. Gästade Åland idag-studion gjorde också jämställdhetsminister Annika Hambrudd.

Fotnot: EU-rapporten "Violence against women, an EU-wide survey", som både beskriver problematiken och EU:s arbete mot våld mot kvinnor, hittar du i en förkortad version här!

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »