Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 september, 2021 - 17:23Uppdaterad: onsdag, 15 september, 2021 - 17:24
  • Jonny Andersen FOTO: Hans Persson-Bru/ÅRTV

Mariepark kan bli demenscenter

Det är ont om demensvårdplatser i Mariehamn. Två kommittér har arbetat med frågan, den ena efter den andra, och den senaste i raden ska lämna sin rapport i slutet av september. Mariepark är ett av alternativen.

Två förslag ligger på bordet: Antingen köpa Mariepark av nöjesentreprenören Dennis Jansson, eller bygga en ny anläggning i Apalängan den så kallade grönkorridor som löper längs med Västra utfarten.

Jonny Andersen, liberal, sitter i Mariehamns äldrevårdskommittté som dels ska ta fram en plan för ett demenscenter i staden, dels se till att äldreomsorgen blir billigare på sikt – eller som det sägs av stadsstyrelsen: “arbeta efter att investeringen i ett demenscenter ska ge förutsättningar för lägre driftskostnader på sikt”.

Jonny var gäst i i onsdagens Åland idag för att diskutera frågan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »