Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 26 februari, 2024 - 16:17Uppdaterad: måndag, 26 februari, 2024 - 17:08
  • Tony Cederberg är amanuens vid Husö biologiska station. Foto: Kjell Brändström

Marinbiolog ser positivt på åländskt fiskodlingsprojekt - så länge naturen förblir en vinnare

Ett intressant projekt i positiv riktning. Så beskriver marinbiolog Tony Cederberg, som är amanuens vid Husö biologiska station det pilotprojekt där åländska fiskodlare ska försöka samla upp slammet från odlingarna.

De svar som projektet skulle kunna ge kring hur tekniken fungerar i Östersjön är välkomna eftersom det har gjorts väldigt få försök i dessa vatten hittills.

Tony Cederberg är dock mån om att den miljövinst som projektet kan komma att påvisa inte får äventyras av utökade odlingar i nästa led.
– Om man vill utvidga, så ska det vara väldigt blygsamma utvidgningar, endast då man har kunnat påvisa att den här tekniken fungerar som den ska, säger han.

Här kan du höra mer om pilotprojektet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »