Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 5 maj, 2022 - 17:12Uppdaterad: fredag, 6 maj, 2022 - 13:37
  • Den åländska flyktingförläggningen som planeras i samarbete med Röda Korsets Ålandsdistrikt kan komma att hyra upp lägenheter efter behov.

Migrationsverket om den åländska flyktingförläggningen

Migrationsverket i Finland har i dag meddelat att personer som flytt från Ukraina kan få inkvarteringstjänster från kommuner utan att det inrättas en egen förläggning i kommunen. Migrationsverket ersätter kommunerna för inkvarteringskostnader.

Långt i från alla åländska kommuner har dock upplåtit några boenden åt flyktingar. På Åland är det desto fler privatpersoner som inkvarterar flyktingar.

Men privatpersoner eller andra aktörer ersätts inte för kostnader som orsakas av ordnande av inkvartering eller andra tjänster. Det uppger Migrationsverket.

Åland idag talade med Rafael Bärlund, kontaktperson för de åländska kommunerna och myndigheterna på finska Migrationsverket för att höra mer om tidtabellen för den flyktingförläggning som ska öppna på Åland.

Åland idag pratade även med Mariehamns stadsdirektör Arne Selander och Hammarlands kommundirektör Kurt Carlsson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »