Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 februari, 2023 - 17:10Uppdaterad: onsdag, 8 februari, 2023 - 17:10

Minskat gäddbestånd i stora delar av Östersjön

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har nyligen publicerat en studie där man kan se att gäddan är på nedgång i stora delar av Östersjön.

Resultaten i studien visar att många gäddbestånd har minskat och då särskilt längs den svenska kusten. Det har larmats rätt mycket på sistone om gäddans dåliga sits, men då har det inte varit baserat på systematiskt insamlad data. Jens Olsson är forskare och huvudförfattare till studien och berättar mer om hur unik den här studien är, vilka parametrar man utgått ifrån när man format sina slutsatser samt vad studien ger för nya insikter...

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »