Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 12 mars, 2021 - 17:45Uppdaterad: fredag, 12 mars, 2021 - 19:21
  • Arkivbild: Harry Jansson. Foto: Elise Gästgivar.

Missförstånd med jämställdhetsbonusens varaktighet

Inför lagtingsvalet 2019 bestämde landskapsregeringen att man skulle belönas för sitt arbete ifall man hade helt jämställda kandidatlistor med en pengabonus.

Men detta ändrades i slutet av 2020, då landskapsregeringen beslöt att från och med 2021 frångå den här bestämelsen om en jämställdhetsbonus och istället försöka hitta andra jämställdhetsfrämjande åtgårder inför nästa lagtingsval år 2023.

Vi gästades av vice lantrådet Harry Jansson som var med och slopade jämställdhetsbonusen. Han förklarar det bakomliggande resonemanget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »