Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 18 oktober, 2022 - 17:36Uppdaterad: tisdag, 18 oktober, 2022 - 17:36
  • Så kan det komma att se ut i Mariehamn när Ömsen kommit i mål med sitt projekt. FOTO: Arbetsskiss/Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Ömsen söker bygglov för centrumfastigheter

Nu söker Ålands ömsesidiga försäkringsbolag Ömsen bygglov för den första etappen av projektet man planerar i Mariehamns centrum.

Etappen gäller nybyggnation och tillbyggnad av fastigheterna Torggatan 9, Boreniuska huset och fastigheterna Strandgatan 14.

Förra året gjordes en stadsplaneändring för området. Den innebär bland annat att Boreniuska husets fasad bibehålls, efter en partiell k-märkning, och fastigheten byggs om och till invändigt.

Jämfört med när Ömsen först presenterade sina idéer är det ett på många plan förändrat byggprojekt som man nu ansöker om bygglov för. Ralf Knaphe är fastighetsutvecklare vid Ömsen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »