Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 12 mars, 2024 - 17:36Uppdaterad: tisdag, 12 mars, 2024 - 17:37
  • Niclas Forsström, Lucas Wideman och Katja Söderbäck. Foto: Hasse Persson-Bru

Önskan från föreningshåll: Snabbare och tydligare Paf-stöd 

På Åland får hundratals mottagare av olika slag PAF-medel för att finansiera sin allmännyttiga verksamhet. Det kan handla om allt från kultur och idrott till miljövård och organisationer inom socialt arbete. Men även om Paf-medel är en mycket viktigt stöd för den tredje sektorn så finns det synpunkter från föreningshåll på hur systemet kunde göras ännu bättre.  

Föreningen Archipelago Pare, som bland annat Ådans vänner sorterar under, har nyligen besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen. Det föreningen vänder sig emot är att landskapet inte lever upp till sina egna principer om vilka organisationer som har rätt till Paf-stöd. 

– Vi efterlyser ett minikrav där alla ansökningar som är kompletta och lever upp till kriterierna går vidare och att det först efter det kan förekomma en subjektiv bedömning av vilka som ska tilldelas pengar, säger Lucas Wideman, från Ådans Vänner. 

En onödigt lång beslutsprocess är kritik som framförs från andra håll. 

– Vi är överlag nöjda, även om beslutsprocessen kunde vara lite snabbare så att vi kan få besked redan i december, säger Niclas Forsström, verksamhetsledare för Folkhälsan. 

– För vår del kunde vi lika gärna ta semester i januari, eftersom all vår verksamhet är på paus i väntan på besked om finansiering, säger Katja Söderbäck vid Ålands Ungdomsförbund. 

 I Åland idag diskuterades även en professionalisering av tredje sektorn och för- och nackdelar med anställda eller enbart ideella krafter.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »