Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 16 april, 2021 - 17:27Uppdaterad: fredag, 16 april, 2021 - 17:29
  • Skolan får inte veta om en elev sätts i karantän, och kan därför inte heller förbereda sig på distansundervisning. Här Vårdö skola, som egentligen inte har något annat med artikeln att göra än att det är en skola. FOTO: Malin Henriksson/ÅRTV

Önskvärt om ÅHS kunde anmäla karantänsbeslut till skolorna

När en lärare kommer till sin arbetsplats på morgonen kan flera elever vara satta i karantän helt utan skolans vetskap. Det innebär konsekvenser för skolan, läraren och andra elever.

Varför anmäler då smittskyddsläkaren - eller någon annan på ÅHS - inte till skolan att en eller flera elever är försatta i karantän? Jo, lagstiftningen kommer emot. Det skulle strida mot patientsekretessen. Åtminstone tolkar ÅHS reglerna på det sättet.

Åland i dag har pratat med både skolpersonal och hälsovårdsministern, som önskar att reglerna skulle tolkas lite annorlunda. Det är i praktiken ingen hemlighet att eleverna hålls hemma - skolbänkarna är ju tomma under karantänstiden.

I inslagen hör du dels Sofia Ekholm, rektor för Godby högstadieskola, och Mathias Eriksson, utbildningschef vid Södra Ålands högstadiedistrikt, dels social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »