Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 19 januari, 2017 - 17:15Uppdaterad: torsdag, 19 januari, 2017 - 17:16

Pommerns docka engagerar

Inför stadsstyrelsemötet förra veckan sade socialdemokraten Sara Kemetter att hon tänkte föreslå att ärendet om Pommerns docka skulle föras tillbaka till stadsfullmäktige eftersom projektet blivit dyrare än beräknat. När mötet sen hölls föreslog Kemetter att informationen som gavs av Pommernkommittén skulle tas till kännedom och att när upphandlingen avslutats behöver ärendet föras till fullmäktige för information. Men det förslaget förlorade mot stadsdirektörens som innebar att stadsstyrelsen antecknade ärendet till kännedom.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »