Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 29 november, 2017 - 17:16

Programmering på schemat under hela skoltiden

Programmering och informationsteknik under allt lärande står i fokus i den nya IT-strategin för skolorna. Elever som går ut årskurs 9 ska vara väl förberedda e-medborgare.

Informationsteknologi, IT, är inte längre en obskyritet som bara de mest intresserade ägnar sig. IT genomsyrar allas våra liv, från e-recept till tidsbokning på bilverkstaden, sociala medier, skoluppföljningssystem och - i de allra flesta fall - på de arbetsplatser som ska vilja anställa åländska ungdomar.

Den nya IT-strategin tar avstamp i detta faktum. Bland annat ska skolbarn i alla åldrar, genom hela skoltiden, lära sig programmering. En annan basfärdighet som ska ta plats i skolan är datorspel.

I Åland idag-studion möttes lärarna Sune Alén och Karsten Steiner, samt IKT-utvecklaren Carola Eklund som varit med och tagit fram strategin.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »