Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 april, 2021 - 17:15

Rekordresultat för Marstad

Resultatet för stadens helägda bolag, Marstad, landade på närmare 950.000 euro.

Bolagets omsättning steg marginellt under fjolåret jämfört med året dessförinnan, samtidigt som vinsten steg med cirka 100.000 euro och Marstads vd Jan Blomqvist ger sin syn på bokslutet, pandemins inverkan på bolaget och om det bland annat är rimligt att höja hyrorna under ett pandemiår.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »