Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 23 maj, 2022 - 17:28Uppdaterad: måndag, 23 maj, 2022 - 17:32

Så ändras barnomsorgslagen

I dag avslutade man debatten om ändrad barnomsorgslag i lagtinget. Så hur blir det nu?

Kortfattat kan man säga att landskapsregeringen vill göra det enklare för föräldrar som inte uppfyllt kraven för en daghemsplats tidigare att göra det. Dessutom har Finland nyligen reformerat hela systemet för familjerelaterad ledighet, ändringarna träder i kraft 1 augusti, och den åländska revisionen krävs för att kunna haka i rikslagstiftningen. Det har varit några av landskapsregeringens argument.

Framförallt är det paragraferna 13 och 14 i lagen som ändras. I paragraf 14 har det funnits en lång rad villkor som behöver uppfyllas för att kommunen ska behöva ordna fram en dagisplats. Man får inte vara för arbetslös eller för lite arbetslös, eller kräva en viss mängd dagistid. Det är kommunen som har sista ordet.

I förslaget till ändrad lag står det i princip att ”Ett barn har rätt till kommunal daghemsverksamhet” från nio månaders ålder fram tills dess läropliktsåldern inträder. Villkorandet avskaffas. Dagis blir ett alternativ för fler familjer.

Emilia Walk-Johansson är specialsakkunnig inom området barnomsorg på landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning och förklarade vad den nya lagen innebär – med avstamp i rikslagstiftningen – i måndagens Åland idag.

En annan fråga har varit avsaknaden av en barnkonsekvensanalys. I lagtinget efterlystes en sådan, utförd i efterhand och därmed med ändringsmöjlighet av lagändringen. Men de möjligheterna är begränsade, det hävdade diskriminerings- och barnombudsman Johanna Fogelström i samma program.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »