Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 juni, 2022 - 18:03Uppdaterad: fredag, 17 juni, 2022 - 09:03
  • En dosa General portion, fylld med något som beroende på tolkningen av EU:s direktiv skulle kunna vara en tillåten typ av snus. (Det finns många andra, lika bra, sorters snus). FOTO: Wikimedia/CC3

Samlingspartiet tar oväntat ställning till snus

Samlingspartiet i Finland har sedan lång tid haft en strikt syn på tobaksprodukter, med målsättningen att minska konsumtionen totalt sett. Nu verkar det som att de måste jobba för att tillåta snus i någon form.

Tre motioner om att åter tillåta snus i Finland antogs av Samlingspartiets kongress i helgen som gick. Två av dem vill att man hittar kryphål i EU:s tobaksdirektiv som i princip förbjuder all försäljning av den nordiska typen av fuktigt snus i hela unionen. Den tredje vill att man uttalat bara struntar i att följa direktivet.

För Samlingspartiet innebär motionerna att man nu behöver se över sin hållning gentemot tobaksprodukter man petar in i munnen i allmänhet och traditionellt fuktigt snus i synnerhet.

Lite överraskande kanske, menar partiets forskningschef Antti Vesala (Saml).

En lagändring skulle påverka Åland också, både direkt och indirekt. Snus som är på väg till Finland inhandlas ofta på vägen dit, inte sällan ombord på kryssningsbåtarna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »