Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 3 februari, 2022 - 17:17
  • Annette Holmberg-Jansson. Foto: Johan Ågren.

Samma patientavgifter för digitala och fysiska besök

En ny handbok för patientavgifter vid ÅHS tas i bruk den första mars. Men den nya handboken innehåller få förändringar, jämfört med de den som togs i bruk 2019.

Den kanske största förändringen är att patientavgifterna nu blir de samma för digitala vårdmöten som för fysiska besök. Avgiften för uteblivet besök höjs från 48 euro till 50 euro, men omfattar nu bara personer över 18 år. En annan förändring är att självrisken halveras från 50 euro till 25 euro per år gällande avgiften för utlämning av hemvårdsmaterial.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »