Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 september, 2021 - 17:23Uppdaterad: torsdag, 9 september, 2021 - 16:18
  • Infrastrukturminister Christian Wikström

SAMMANFATTNING: Så slutar tunnelenkäten

I veckan släppte landskapsregeringen en enkät, riktad till alla invånare, om hur man ser på en eventuell tunnel till Föglö. Men enkäten var behäftad med ett fel, eller kanske en funktion, som gjorde enkäten i stort sett meningslös: Vem som helst kan nämligen svara hur många gånger som helst.

En tunnelförespråkare kan alltså svara niohundra gånger att tunnelbygget är en suverän idé och att hen gärna betalar 40 euro eller mer per passage. Vem som svarar, och hur många gånger, är omöjligt att veta. Och därmed blir enkätsvaren också meningslösa. Och eftersom vi människor tenderar att aktivera oss mer i en förändring än i att bevara status quo talar mycket för att det är förespråkarna som svarar i högst utsträckning.

Statsvetarprofessorn Göran Djupsund har kritiserat genomförandet i dagens Nya Åland, och hela historien om den misslyckade enkäten har snurrat runt i media hela veckan nu. Också Ålands radio har rapporterat om det här.

Nu är veckan slut, och vi ställde frågan till enkätens beställare, infrastrukturminister Christian Wikström: Vad ska man använda enkätsvaren till?

Svaret? Det hör du i inslaget här ovanför.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »