Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 24 november, 2023 - 17:35Uppdaterad: fredag, 24 november, 2023 - 17:36
  • Matilda Björklund och Andreas Henriksson deltog i en diskussion i Åland idag på fredagen. Det gjorde också Marja Tuomela, men per telefon och hon är inte heller med på bilden. Foto: Rasmus Karlsson

Skärgårdspolitiker: Förnya systemet med landskapsandelar

Det är kanske inte helt lätt att förstå skärgårdens utmaningar, om man inte bor där själv. Det säger skärgårdsrepresentanter i en diskussion i Ålands Radio.

Att skärgårdskommunerna kämpar med ekonomiska problem är ingen nyhet, inte heller att skärgården önskar hyggliga kommunikationer och behöver vissa specialarrangemang. Regeringsbildaren Katrin Sjögren (Lib) har tidigare i veckan fått en skrivelse av de sex skärgårdskommunerna Brändö, Kumlinge, Vårdö, Sottunga, Föglö och Kökar, där de framför sina synpunkter på vad som borde beaktas i det nya regeringsprogrammet.  

Då Andreas Henrikssson (Föglös kommunstyrelseordförande), Matilda Björklund (vice ordförande i Vårdö kommunfullmäktige samt ersättare för Centern i lagtinget) och Marja Tuomola (vice ordförande i Brändös kommunstyrelse) diskuterade skärgårdsfrågor var de eniga om att systemet med landskapsandelar behöver förnyas för att ge de perifera kommunerna en chans att fungera. 

Trion tangerade också flera andra utmaningar. 

– Man behöver ta vara på den kunskap som finns i skärgården, till exempel inför upphandlingar. Fråga brukarna vilka behoven är! uppmanar Henriksson. 

– Man känner sig lite töntig när man som skärgårdsbo talar om skärgårdstrafiken, men man kommer inte ifrån att kommunikationerna spelar en viktig roll, de är grundbulten, säger Björklund. 

– Skärgårdstrafiken borde ses som infrastruktur för hela Åland, tillägger Tuomela. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »