Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 oktober, 2016 - 17:27Uppdaterad: onsdag, 12 oktober, 2016 - 17:30
  • Vice lantrådet Camilla Gunell har lett arbetsgruppen som tagit fram förslaget. Foto: Arkivfoto.

Skarpa tongångar om fiskevårdsavgift

En arbetsgrupp med vicelantrådet Camilla Gunell (s) i spetsen har kommit fram till ett förslag på hur införandet av en fiskevårdsavgift ska kunna rädda Guttorps fiskodling. Förslaget väcker dock starka reaktioner hos både fiskeguider och stuguthyrare som är rädda att det ska slå mot turismen. 

I rapporten kan man läsa att bland rådslagets medlemmar fanns både de som gav sitt stöd för ett sådant förslag och många som uttryckte tveksamhet till fiskevårdsavgiftens allmänna karaktär i förhållande till den splittrade ägarstrukturen av åländska vatten. Arbetsgruppen har konstaterat att det beträffande ett avgiftssystem för fiskevården på Åland finns två möjligheter; ett lagstadgat avgiftssystem eller ett system med frivillig avgift. Landskapsregeringen bad även arbetsgruppen att värdera ett avgiftsalternativ där endast turister skulle betala fiskevårdsavgift, med ett förslag på 5 euro för ett dygn, 10 euro för tre dygn, 15 euro för en vecka och 30 euro för ett år. Fiskeguiden och stuguthyraren Peter Selander sågar hela idén medan Ingemar ”Pingo” Eriksson, sportfiskeansvarig inom Visit Åland, tycker att det vore en katastrof om Guttorp skulle tvingas lägga ned sin verksamhet och slår vakt om både öringen och mångfalden. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »