Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 10 oktober, 2023 - 17:36Uppdaterad: tisdag, 10 oktober, 2023 - 17:37

Skattegränsen, vattenomsorgen och en ekonomi i balans - De viktigaste valfrågorna enligt partiledarna

Omsorgen om åländska sjöar och hav, en ekonomi i balans samt en osynlig skattegräns. Det är det tre viktigaste frågorna i lagtingsvalet 2023 enligt den enkät som Ålands Radio gjort med partiledarna inför valdebatten tisdagen den 10 oktober. 

I enkäten har partiledarna fått ta ställning till tio påståenden och bland dem välja ut de valfrågor som de betraktar som viktigast.

På påståendet “Omsorgen om åländska vattentäkter, sjöar och havsområden måste öka, och det behöver ställas hårdare miljökrav på bland annat fiskodlingar, jordbruk och fastighetsägare.” var det sex stycken partier som delade den åsikten. Fem av dessa sex ansåg sedan vidare att frågan var en de viktigaste valfrågorna. Det var bara Centern och Veronica Thörnroos som hade en delvis motsatt åsikt.

När det gällde påståendet om skattegränsen måste göras osynlig fanns det även här en samstämmighet bland partier, där Moderaterna, Obunden samling, Ålands Framtid och Socialdemokraterna räknar det som en av valrörelsens viktigaste frågor. Tre partier (ÅF, HI och MSÅ) menar att den åländska skattegränsproblematiken lösning finns i kommunikation med maktens korridorer i riket och där Liberalerna och Obunden samling pekat på att rederiernas inverkan är väsentlig.

Också i frågan om en offentlig ekonomi i balans är partierna överens om att landskapet behöver rätta munnen efter matsäcken. Dock delar Socialdemokraterna och Hållbart Initiativ bara delvis den åsikten, då båda anser att arbetet gentemot bättre klimat och miljö kan behövas finansieras ändå. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »