Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 20 januari, 2014 - 11:26Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:44

Slopat avdrag slår mot turismen

En rutinmässig ändring i den åländska kommunalskattelagen för att anpassa den till de ändringar som redan beslutats i riket, förvandlades vid dagens lagtingsplenum till en debatt om hur landskapet skall agera i skattefrågorna. Skall man snällt vänta tills en ny självstyrelselag träder i kraft om åtta år, eller skall man föra en aktiv skattepolitik redan i dag och kontakta riksregering och riksdag när skatteförändringar som riket har behörighet i, drabbar Åland extra hårt. Och just det sistnämnda menade moderaternas Anette Holmberg-Jansson händer nu när avdragsrätten för bolagens representation helt slopas. Reporter är Ulf Weman.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »