Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 18 januari, 2022 - 17:30Uppdaterad: tisdag, 18 januari, 2022 - 17:30
  • Henning Karlsson FOTO: Johan Ågren/ÅRTV

Smittläget ställer hårda krav på företagen

Den stora mängden med coronasmittade och personer satta i karantän innebär stora utmaningar och en viss snårighet för både arbetsgivare och arbetstagare.

Vid sidan av att försöka hålla centrala samhällsfunktioner i gång och hitta personal till den egna arbetsplatsen, så har man som arbetsgivare och arbetstagare olika skyldigheter och rättigheter som lätt riskerar att förbises under de extrema förhållanden som nu råder, när smittan härjar värre än vad den någonsin har gjort under hela pandemin på Åland.

Det menar arbetarskyddsingenjör Henning Karlsson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »