Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 8 januari, 2018 - 17:33Uppdaterad: måndag, 8 januari, 2018 - 17:40

Språkkoll: Vad signalerar uttrycken egentligen?

Det som föranlett regeringskrisen den här gången är att kansliministern svarade på en insändare med orden "Jag kan bara beklaga den djupa okunskapen, kvinnohatet, rasismen och populismen som återspeglas i detta inlägg, och fortsätter göra mitt bästa under kommande år".

Det som ska ha föranlett reaktionen var att Ålands Framtid i insändaren använt uttrycken "tagen på sängen" och "sitter i knäet" - ord som kansliminister Nina Fellman alltså sett som uttryck för kvinnohat.

Alla ords betydelse avgörs förstås av lyssnaren eller läsaren, det är så språk fungerar. Men precis som metermåttet har en likare, ett slags facit, så finns det också en allmänt vedertagen betydelse av orden. Vi bad en specialist på det svenska språket, språkvårdaren Marie Sörlin på Språkrådet i Stockholm om en utredning av vad uttrycken egentligen betyder.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »