Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 20 april, 2018 - 17:47Uppdaterad: fredag, 20 april, 2018 - 17:48
  • Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen

Stadsdirektören bemöter revisionskritik

I den senaste revisionsrapporten till Mariehamns stad för revisorn Andreas Holmgård fram kritik mot stadens juristupphandlingar, som blir så dyra att de motsvarar en fast juristtjänst. Men en lösning är på gång, enligt stadsdirektör Barbara Heinonen.

"Det konstateras att staden fortfarande köper juristtjänster utan upphandling". Så inleds punkt två i revisionsrapporten.

Så kan man som förvaltning egentligen inte göra, alla varor och tjänster över ett visst belopp ska upphandlas. Hela näringslivet ska ha samma chans att erbjuda sina tjänster. I upphandlingslagens paragraf 40 finns några undantag. Man behöver inte upphandla unika konstföremål som bara det bara finns ett av, exempelvis. Samma sak om "det är absolut nödvändigt att ingå ett kontrakt och det är omöjligt att iakkta de föreskrivna tidsfristerna på grund av synnerlig brådska". Frågan är hur ofta behov av juridisk expertis uppstår synnerligen snabbt i en kommun, och om det gör det - varför gör inte staden en ramupphandling?

Det är på gång, svarar stadsdirektör Barbara Heinonen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »