Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 23 november, 2017 - 17:50
  • Wille Valve diskuterar det nya ANDTS-programmet

Stöd till missbrukare i ny plan

Nu har den kommit, "ANDTS"-planen från landskapsregeringens socialvårdsbyrå. Bland nyheterna finns insatser riktade mot missbrukare, och även som missbrukar tyngre droger.

Bokstäverna i förkortningen står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Två av verksamheterna, det håller socialminister Wille Valve med om, är sådant som landskapet uppmuntrar med ena handen och försöker stävja med den andra. Åland lever ju som bekant av taxfreesprit och penningspel.

Nu ska reglerna ses över. Bland annat ska man undersöka om det är möjligt att bättre rikta insatser mot opiatmissbrukare (både morfin och heroin är opiater), och förebygga risken för dödliga överdoser. Man tittar också på möjligheten att ytterligare minska tillgängligheten på tobaksprodukter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »