Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 24 november, 2017 - 17:33

Tack för svenskan, Skatteförvaltningen!

Skatteförvaltningen har begärt in ett remissvar av Ålands landskapsregering angående de nya momsreglerna. Landskapsregeringen svarar med att tacka för att myndigheten använder svenska i kommunikationen med landskapet.

Nu tar skatteförvaltningen över momsadministrationen från tullen. Förändringen berör bara företag, men innebär att nya regler och nya myndighetskontakter tar över - möjligen också ny praxis. I ett utlåtande från landskapsregeringen tackar finansminister Mats Perämaa för att den statliga myndigheten ställer frågan på svenska - något som är ett alltmer sällan efterkommet lagkrav.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »